تاریخ: 1395/09/19
امام علی علیه السلام : مَن يَكتَسِبْ مالاً مِن غَيرِ حِلِّهِ يَصرِفْهُ في غَيرِ حَقِّهِ؛ كسى كه مالى را از راه ناروايش به دست آورد، آن را به ناروا خرج كند.
جلسه کمیته راهبری با عنوان بررسی اهداف عملیاتی(خرد) سازمان برگزار گردید.
مطالعه ٣ میدان نفت و گاز به شرکت ملی نفت تایلند سپرده شد
٢ انتصاب در معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت
محمود بیلکار، مدیر امور مالی شرکت ملی نفت ایران شد
نماینده مدیریت در سیستم مدیریت یکپارچه شرکت نفت مناطق مرکزی ایران منصوب شد
کیومرث کرمی مقدم، رئیس بازرسی شرکت ملی نفت ایران شد
گزارش تصویری:
جلسه کمیته راهبری با عنوان بررسی اهداف عملیاتی(خرد) سازمان برگزار گردید.
با امضای تفاهم‎نامه همکاری
مطالعه ٣ میدان نفت و گاز به شرکت ملی نفت تایلند سپرده شد
انتصاب:
٢ انتصاب در معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت
با حکم علی کاردر:
محمود بیلکار، مدیر امور مالی شرکت ملی نفت ایران شد
انتصاب:
نماینده مدیریت در سیستم مدیریت یکپارچه شرکت نفت مناطق مرکزی ایران منصوب شد
با حکم علی کاردر:
کیومرث کرمی مقدم، رئیس بازرسی شرکت ملی نفت ایران شد
شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق

شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق

 
مجموعه چاه های تحت پوشش شرکت بهره برداری نفت و گاز شرقجمع آوری های مرکزی، غربی و شرقیمرکز اندازه گیریمجموعه کارگاه هامرکز تفکیک و ذخیره سازیفرهنگی - رفاهیادارات ستادی

شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق

مشهد- بلوار ارشاد- خیابان پیام-نبش پیام 6- پلاک 18

East Oil & Gas Production Company Copyright 2016 ©