تاریخ: 1397/08/28
امام علی علیه السلام : اُحْصُدِ الشَّرَّ مِنْ صَدْرِ غَيْرِكَ بِقَلْعِهِ مِنْ صَدْرِكَ؛ با ريشه كن كردن بدى از سينه خود، بدى را از سينه ديگران، بيرون كن!
مسعود کرباسیان مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران شد
مسعود کرباسیان، عضو هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران شد
وزیر نفت در پیامی از خدمات علی کاردر قدردانی کرد
قرارداد بیمه مکمل درمان کارکنان قرارداد مستقیم شرکت ملی نفت ایران امضا شد
علی کاردر از کارکنان شرکت ملی نفت ایران خداحافظی کرد
برای نخستین بار یک خانم عضو هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران شد
با حکم وزیر نفت
مسعود کرباسیان مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران شد
با حکم وزیر نفت
مسعود کرباسیان، عضو هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران شد
وزیر نفت در پیامی از خدمات علی کاردر قدردانی کرد
بین شرکت ملی نفت ایران و بیمه دانا
قرارداد بیمه مکمل درمان کارکنان قرارداد مستقیم شرکت ملی نفت ایران امضا شد
علی کاردر از کارکنان شرکت ملی نفت ایران خداحافظی کرد
با حکم وزیر نفت
برای نخستین بار یک خانم عضو هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران شد
تداوم تولید روزانه 43 میلیون متر مکعب گاز در شرق کشور

تداوم تولید روزانه 43 میلیون متر مکعب گاز در شرق کشور

 
  • در حال بروزرسانی
مجموعه چاه های تحت پوشش شرکت بهره برداری نفت و گاز شرقجمع آوری های مرکزی، غربی و شرقیمرکز اندازه گیریمجموعه کارگاه هامرکز تفکیک و ذخیره سازیفرهنگی - رفاهیادارات ستادی

شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق

مشهد- بلوار ارشاد- خیابان پیام-نبش پیام 6- پلاک 18

East Oil & Gas Production Company Copyright 2016 ©