تاریخ: 1400/01/23
امام علی علیه السلام : اُحْصُدِ الشَّرَّ مِنْ صَدْرِ غَيْرِكَ بِقَلْعِهِ مِنْ صَدْرِكَ؛ با ريشه كن كردن بدى از سينه خود، بدى را از سينه ديگران، بيرون كن!
بازدید نمایندگان فدراسیون فوتبال کشور از منطقه عملیاتی خانگیران
اولین جلسه کارگروه پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا در سال 1400 تشکیل شد
بهبود سامانه حفاظت کاتدی خطوط لوله زیرزمینی چاههای گاز ترش جمع آوری غربی
عزم شرکت بهره‌برداری نفت و گاز غرب؛در رفع موانع رفاهی و ارتقاء سطح رضایتمندی همکاران و خانواده‌ها
موانع حمایت از تولید داخل در شرکت زاگرس جنوبی ، پایش شد
ثبت ركورد جديد بازتوليد حدود سه ميليارد مترمکعب گاز از مخازن ذخیره سازی گاز
بازدید نمایندگان فدراسیون فوتبال کشور از منطقه عملیاتی خانگیران
اولین جلسه کارگروه پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا در سال 1400 تشکیل شد
بهبود سامانه حفاظت کاتدی خطوط لوله زیرزمینی چاههای گاز ترش جمع آوری غربی
عزم شرکت بهره‌برداری نفت و گاز غرب؛در رفع موانع رفاهی و ارتقاء سطح رضایتمندی همکاران و خانواده‌ها
موانع حمایت از تولید داخل در شرکت زاگرس جنوبی ، پایش شد
ثبت ركورد جديد بازتوليد حدود سه ميليارد مترمکعب گاز از مخازن ذخیره سازی گاز
بزرگترین مرکز ذخیره سازی

بزرگترین مرکز ذخیره سازی

 
مجموعه چاه های تحت پوشش شرکت بهره برداری نفت و گاز شرقجمع آوری های مرکزی، غربی و شرقیمرکز اندازه گیریمجموعه کارگاه هامرکز تفکیک و ذخیره سازیفرهنگی - رفاهیادارات ستادی

اطلاعات ناموجود
اطلاعات ناموجود
اطلاعات ناموجود
اطلاعات ناموجود
اطلاعات ناموجود

مناقصات بیشتر

شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق

مشهد- بلوار ارشاد- خیابان پیام-نبش پیام 6- پلاک 18

East Oil & Gas Production Company Copyright 2015 ©