تاریخ: 1396/03/04
امام علی علیه السلام : اُحْصُدِ الشَّرَّ مِنْ صَدْرِ غَيْرِكَ بِقَلْعِهِ مِنْ صَدْرِكَ؛ با ريشه كن كردن بدى از سينه خود، بدى را از سينه ديگران، بيرون كن!
برگزاری مراسم معارفه مدیر منابع انسانی و رئیس حراست شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق
مدیر منابع انسانی شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق منصوب شد.
رئیس حراست شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق منصوب شد.
انتخابات در منطقه عملیاتی خانگیران
فعاليت روابط عمومي بر بنياد ارتباطات استوار است .
تاکید مهندس حاتمی بر تولید پایدار گاز در فصول سرد سال و رفع مشکلات کارکنان مناطق عملیاتی
گزارش تصویری:
برگزاری مراسم معارفه مدیر منابع انسانی و رئیس حراست شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق
انتصاب:
مدیر منابع انسانی شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق منصوب شد.
انتصاب:
رئیس حراست شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق منصوب شد.
انتخابات در منطقه عملیاتی خانگیران
خبر/گزارش تصویری
فعاليت روابط عمومي بر بنياد ارتباطات استوار است .
تاکید مهندس حاتمی بر تولید پایدار گاز در فصول سرد سال و رفع مشکلات کارکنان مناطق عملیاتی
شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق

شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق

 
مجموعه چاه های تحت پوشش شرکت بهره برداری نفت و گاز شرقجمع آوری های مرکزی، غربی و شرقیمرکز اندازه گیریمجموعه کارگاه هامرکز تفکیک و ذخیره سازیفرهنگی - رفاهیادارات ستادی

شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق

مشهد- بلوار ارشاد- خیابان پیام-نبش پیام 6- پلاک 18

East Oil & Gas Production Company Copyright 2016 ©