تاریخ: 1398/02/03
امام علی علیه السلام : اُحْصُدِ الشَّرَّ مِنْ صَدْرِ غَيْرِكَ بِقَلْعِهِ مِنْ صَدْرِكَ؛ با ريشه كن كردن بدى از سينه خود، بدى را از سينه ديگران، بيرون كن!
 
خرید شير فورانگیر چاهپیمائی، لوبریکیتور و لوازم یدکی مربوطه

آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي

 

موضوع: خرید شير فورانگیر چاهپیمائی، لوبریکیتور و لوازم یدکی مربوطه  

شماره تقاضا: SKD-9701912

شركت بهره برداري نفت و گاز شرق در نظر دارد اقلام شير فورانگیر چاهپیمائی، لوبریکیتور و لوازم یدکی مربوطه  را  تحت تقاضاي  SKD-9701912  از طريق تأمين كنندگان كالاي ساخت داخل خريداري نمايد.

شرايط متقاضي:

1- دارا بودن شخصيت حقوقی، کد اقتصادی، شناسه ملی و عضویت در سامانه تامین الکترونیک کالای صنعت نفت(EP).

2- داشتن توانايي مالي ، تجربه و سوابق كافي و مرتبط.

3- توانايي تهيه ضمانتنامه شركت در فرآيند ارجاع كار بمبلغ 525/500/000ريال و در صورت برنده شدن ارائه تضمين انجام تعهدات بميزان 10 درصد مبلغ پيشنهادي. مناقصه گزار ميتواند ضمانتنامه شركت در فرايند ارجاع كار مناقصه گران را در صورت نياز، بيش از سه ماه تمديد نمايد.

درضمن 25 درصد بار مالي معامله به برنده مناقصه بعنوان پيش پرداخت در قبال اخذ ضمانتنامه معتبر بانكي مورد قبول         مناقصه گزار پرداخت خواهد گرديد.

 در شرایط مساوی از لحاظ قیمت و کیفیت ، مناقصه گزار مجاز به خرید و عقد قرارداد با تولید کننده داخلی میباشد .

متقاضيان واجد شرايط شركت در مناقصه مي توانند حداكثر تا تاریخ 1397/08/19ضمن ارسال نامه اعلام آمادگی شرکت در مناقصه به فاكس 37614397-051 ، جهت دريافت اسناد ارزيابي كيفي به دفتر اداره خريدهاي داخلي شركت بهره برداري نفت و گاز شرق واقع در مشهد، بلوار ارشاد، خيابان پيام، پلاك 18، طبقه دوم مراجعه نمایند يا با تلفن37047000-051 داخلی 333 و 337 تماس بگیرند. اسناد تکمیل شده ارزیابی کیفی بایستی حداكثر تا تاریخ 97/09/05به آدرس ذکر شده تحويل شود . ضمناً آگهي فوق در سايت Www.SHANA.IR و WWW.ICOFC.IRو WWW.EOGPC.IR درج ميباشد.

 

روابط عمومي شركت بهره برداري نفت و گاز شرق

East Oil & Gas Production Company Copyright 2016 ©