تاریخ: 1397/08/01
امام علی علیه السلام : اُحْصُدِ الشَّرَّ مِنْ صَدْرِ غَيْرِكَ بِقَلْعِهِ مِنْ صَدْرِكَ؛ با ريشه كن كردن بدى از سينه خود، بدى را از سينه ديگران، بيرون كن!
 
آگهي فراخوان پيمانكار

آگهي فراخوان  پيمانكار

مناقصه عمومی یک مرحله ای  شماره 970103

موضوع: پروژه رنگ آميزي تاسيسات روزمینی خانگيران

شركت بهره­برداري نفت وگازشرق در نظردارد موضوع مناقصه فوق الذکر را با مشخصات و شرایط کلی زیر از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به همراه ارزیابی کیفی به شرکت ذیصلاح واگذار نمايد . مناقصه فوق الاشاره در پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات به شماره  3162272  ثبت گرديده است .

الف) شرح مختصر كار :

تهیه رنگ، آماده سازی سطح و رنگ آميزي كليه تاسيسات روزميني چاه ها و پست هاي برق، ترانسفورماتورها  و سطوح داخلي مخازن ضد خوردگي و متانول.

ب ) مدت و محل اجرای کار :

مدت اجرای پروژه 12 ماه بوده و محل اصلی اجرای پروژه ، استان خراسان رضوی ،  منطقه عملیاتی خانگیران (سرخس) می باشد .

پ ) شرايط و مدارک مورد نیاز جهت شرکت در مناقصه:

1 _ دارابودن شخصيت حقوقي، كد اقتصادي و شناسه ملي.

2 _ داشتن توانائي مالي، تجربه و تخصص در زمینه موضوع پروژه.

3 _ دارا بودن گواهی نامه حداقل رتبه 5 در رشته تاسیسات و تجهیزات/ نفت و گاز از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.

4_ توانايي تهيه ضمانت نامه شركت در فرآيند ارجاع كار(مناقصه) به مبلغ 832/600/000 ريال و نيزدر صورت برنده شدن ارائه ضمانت­نامه انجام تعهدات به ميزان  5 درصد بار مالي پيمان .

5 _ تکمیل کاربرگ های استعلام ارزیابی کیفی.

ت ) مهلت و محل مراجعه متقاضیان :

متقاضيان واجدشرايط در بند ( پ ) که آمادگی اجرای کار را دارند میتوانند کاربرگ های استعلام ارزیابی کیفی مناقصه را از پایگاه اینترنتی این شرکت به نشانی WWW.EOGPC.IR دریافت و بر اساس دستورالعمل موجود در آن ، ضمن تکمیل فرم های ارزیابی کیفی مذکور ، کلیه مدارک درخواستی را در قالب یک لوح فشرده ( CD ) به انضمام نامه اعلام آمادگی جهت شرکت در مناقصه ، حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه  مورخ 1397/03/23 به امور حقوقی و پیمان های این شرکت به آدرس مشهد ، بلوارخيام ، بلوارارشاد، خيابان پيام ، نبش پيام 6 ، پلاك 18 تسلیم نمایند .

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر ، متقاضیان میتوانند با تلفن های  323   و  319   و 37047317 -051 تماس حاصل نمایند.

روابط عمومي شركت بهره برداري نفت و گاز شرق

پرسش نامه اطلاعاتي پيمانكاران

راهنماي تكميل و ارائه اسناد ارزيابي كيفي

East Oil & Gas Production Company Copyright 2016 ©