تاریخ: 1397/11/02
امام علی علیه السلام : اُحْصُدِ الشَّرَّ مِنْ صَدْرِ غَيْرِكَ بِقَلْعِهِ مِنْ صَدْرِكَ؛ با ريشه كن كردن بدى از سينه خود، بدى را از سينه ديگران، بيرون كن!
 
  • در حال بروزرسانی
آگهي فراخوان پيمانكار

آگهي فراخوان  پيمانكار

مناقصه عمومی یک مرحله ای  شماره 970103

موضوع: پروژه رنگ آميزي تاسيسات روزمینی خانگيران

شركت بهره­برداري نفت وگازشرق در نظردارد موضوع مناقصه فوق الذکر را با مشخصات و شرایط کلی زیر از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به همراه ارزیابی کیفی به شرکت ذیصلاح واگذار نمايد . مناقصه فوق الاشاره در پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات به شماره  3162272  ثبت گرديده است .

الف) شرح مختصر كار :

تهیه رنگ، آماده سازی سطح و رنگ آميزي كليه تاسيسات روزميني چاه ها و پست هاي برق، ترانسفورماتورها  و سطوح داخلي مخازن ضد خوردگي و متانول.

ب ) مدت و محل اجرای کار :

مدت اجرای پروژه 12 ماه بوده و محل اصلی اجرای پروژه ، استان خراسان رضوی ،  منطقه عملیاتی خانگیران (سرخس) می باشد .

پ ) شرايط و مدارک مورد نیاز جهت شرکت در مناقصه:

1 _ دارابودن شخصيت حقوقي، كد اقتصادي و شناسه ملي.

2 _ داشتن توانائي مالي، تجربه و تخصص در زمینه موضوع پروژه.

3 _ دارا بودن گواهی نامه حداقل رتبه 5 در رشته تاسیسات و تجهیزات/ نفت و گاز از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.

4_ توانايي تهيه ضمانت نامه شركت در فرآيند ارجاع كار(مناقصه) به مبلغ 832/600/000 ريال و نيزدر صورت برنده شدن ارائه ضمانت­نامه انجام تعهدات به ميزان  5 درصد بار مالي پيمان .

5 _ تکمیل کاربرگ های استعلام ارزیابی کیفی.

ت ) مهلت و محل مراجعه متقاضیان :

متقاضيان واجدشرايط در بند ( پ ) که آمادگی اجرای کار را دارند میتوانند کاربرگ های استعلام ارزیابی کیفی مناقصه را از پایگاه اینترنتی این شرکت به نشانی WWW.EOGPC.IR دریافت و بر اساس دستورالعمل موجود در آن ، ضمن تکمیل فرم های ارزیابی کیفی مذکور ، کلیه مدارک درخواستی را در قالب یک لوح فشرده ( CD ) به انضمام نامه اعلام آمادگی جهت شرکت در مناقصه ، حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه  مورخ 1397/03/23 به امور حقوقی و پیمان های این شرکت به آدرس مشهد ، بلوارخيام ، بلوارارشاد، خيابان پيام ، نبش پيام 6 ، پلاك 18 تسلیم نمایند .

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر ، متقاضیان میتوانند با تلفن های  323   و  319   و 37047317 -051 تماس حاصل نمایند.

روابط عمومي شركت بهره برداري نفت و گاز شرق

پرسش نامه اطلاعاتي پيمانكاران

راهنماي تكميل و ارائه اسناد ارزيابي كيفي

East Oil & Gas Production Company Copyright 2016 ©