تاریخ: 1398/06/27
امام علی علیه السلام : اُحْصُدِ الشَّرَّ مِنْ صَدْرِ غَيْرِكَ بِقَلْعِهِ مِنْ صَدْرِكَ؛ با ريشه كن كردن بدى از سينه خود، بدى را از سينه ديگران، بيرون كن!
 
تعدادی از خادمان و فعالان قرآنی شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق تجلیل شدند
تاریخ:1398/03/18

با حضور مهندس محمدی:

تعدادی از خادمان و فعالان قرآنی شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق تجلیل شدند

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق، تعدادی از همکاران فعال در عرصه های قرآنی و فرهنگی و همچنین نفرات منتخب مسابقه مقاله نویسی پیرامون تقوا در قرآن، با حضور مهندس محمدی مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق تجلیل شدند.

 
امتیاز:  0

East Oil & Gas Production Company Copyright 2016 ©