تاریخ: 1398/06/27
امام علی علیه السلام : اُحْصُدِ الشَّرَّ مِنْ صَدْرِ غَيْرِكَ بِقَلْعِهِ مِنْ صَدْرِكَ؛ با ريشه كن كردن بدى از سينه خود، بدى را از سينه ديگران، بيرون كن!
 
جلسه پیگیری مصوبات پیش بینی بهره دهی چاه ها برگزار شد
تاریخ:1398/04/17

جلسه پیگیری مصوبات پیش بینی بهره دهی چاه ها برگزار شد

جلسه پیگیری مصوبات پیش بینی بهره دهی چاه های شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق با حضور مهندس رجبی مدیر تولید شرکت نفت مناطق مرکزی ایران و مهندس محمدی مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق در مشهد مقدس برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی، جلسه پیگیری مصوبات پیش بینی بهره دهی چاه های تحت پوشش شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق با حضور مهندس رجبی مدیر تولید شرکت نفت مناطق مرکزی ایران، مهندس محمدی مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق، مسئولین مهندسی نفت، سرپرست امور اجرایی طرح ها در شرکت نفت مناطق مرکزی ایران، مدیر امور فنی، مدیر عملیات، رئیس مهندسی و ساختمان و رئیس برنامه ریزی شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق در مشهد مقدس برگزار شد.

در این جلسه مصوبات مربوط به جلسه پیش بینی بهره دهی چاه ها در راستای نیل به اهداف و برنامه های لازم در جهت رسیدن به تولید تکلیفی، مرور الزامات فنی عملیاتی برای تولید پایدار زمستانی بررسی و مرور گردید.

 

 
امتیاز:  0

East Oil & Gas Production Company Copyright 2016 ©