تاریخ: 1398/08/01
امام علی علیه السلام : اُحْصُدِ الشَّرَّ مِنْ صَدْرِ غَيْرِكَ بِقَلْعِهِ مِنْ صَدْرِكَ؛ با ريشه كن كردن بدى از سينه خود، بدى را از سينه ديگران، بيرون كن!
 
گزارش تصویری: حضور خبرنگاران در منطقه عملیاتی خانگیران
تاریخ:1398/05/20

گزارش تصویری:

حضور خبرنگاران در منطقه عملیاتی خانگیران

 

 

 
امتیاز:  0

East Oil & Gas Production Company Copyright 2016 ©