درخواست نا صحیح
تاریخ: 1398/10/28
امام علی علیه السلام : اُحْصُدِ الشَّرَّ مِنْ صَدْرِ غَيْرِكَ بِقَلْعِهِ مِنْ صَدْرِكَ؛ با ريشه كن كردن بدى از سينه خود، بدى را از سينه ديگران، بيرون كن!
 
  • در حال بروزرسانی
درخواست نا صحیح.
درخواست مورد نظر صحیح نمی باشد.
 
امتیاز:  0

East Oil & Gas Production Company Copyright 2015 ©