تاریخ: 1398/08/01
امام علی علیه السلام : اُحْصُدِ الشَّرَّ مِنْ صَدْرِ غَيْرِكَ بِقَلْعِهِ مِنْ صَدْرِكَ؛ با ريشه كن كردن بدى از سينه خود، بدى را از سينه ديگران، بيرون كن!
 
برگزاری مسابقات عملی آتش نشانی به مناسبت 7 مهر ماه روز ملّی ایمنی و آتش نشانی
تاریخ:1398/07/16

برگزاری مسابقات عملی آتش نشانی به مناسبت 7 مهر ماه روز ملّی ایمنی و آتش نشانی

به مناسبت 7 مهر ماه روز ملّی ایمنی و آتش نشانی، مسابقات عملی آتش نشانی در شرکت بهره برداری نفت وگاز شرق برنامه ریزی و در چند نوبت جهت پرسنل برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی، دورۀ اول مسابقات عملی آتش نشانی به مناسبت 7 مهرماه روز ملّی ایمنی و آتش نشانی توسط واحد HSE شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق برنامه ریزی و در چند نوبت جهت پرسنل برگزار شد.

مهندس امید دولت آبادی رئیس ایمنی و آتش نشانی شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق در حاشیۀ این مراسم اظهار داشت: هدف اصلی این مسابقات تمرین و بازآموزی الزامات ایمنی عمومی جهت پرسنل است که اهم این موارد شامل نحوۀ استفاده از خاموش کننده دستی، کاربری دستگاه های تنفسی و حفظ آمادگی جسمانی در عملیات اطفاء دستی می باشد.

 
امتیاز:  0

East Oil & Gas Production Company Copyright 2016 ©