تاریخ: 1397/08/01
امام علی علیه السلام : اُحْصُدِ الشَّرَّ مِنْ صَدْرِ غَيْرِكَ بِقَلْعِهِ مِنْ صَدْرِكَ؛ با ريشه كن كردن بدى از سينه خود، بدى را از سينه ديگران، بيرون كن!
 
چاه شماره 12 گنبدلی در مدار تولید قرار گرفت.
تاریخ:1396/10/24

چاه شماره 12 گنبدلی در مدار تولید قرار گرفت.

با حضور مدیر فنی شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق چاه شماره 12 گنبدلی راه اندازی شد.

به گزارش روابط عمومی، چاه شماره 12 گنبدلی با حضور مهندس سلطانی،  مدیر فنی شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق راه اندازی و در مدار تولید قرار گرفت.

مهندس سلطانی در رابطه با اقدامات انجام گرفته روی این چاه، گفت: با توجه به گزارش ارائه شده  از سوی مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران در سال 1393 مبنی بر اینکه مخزن شوریجه دی در میدان گنبدلی بصورت غیر همگن و دارای بخشهای جدا از هم می باشد و نیز محدوده بین چاه های 1 و 2 گنبدلی به عنوان قسمتی که دارای شرایط خوب مخزنی است، حفاری چاه توصیفی– تحدیدی شماره 12 گنبدلی در بخش مرکزی این میدان و به منظور ارزیابی پتانسیل هیدروکروری لایه های شوریجه بی و دی در اولویت برنامه های شرکت نفت مناطق مرکزی ایران قرار گرفت.

مدیر فنی شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق تصریح کرد: حفاری چاه شماره 12 گنبدلی از تاریخ 95/09/17 آغاز و با توجه به عدم دریافت نتایج مطلوب در لایه شوریجه بی، این چاه در لایه شوریجه دی تکمیل و در تاریخ 95/12/12 عملیات حفاری با ترخیص دکل به انجام رسید. نتایج مطلوب عملیات جریان دهی و آزمایش شاخص بهره دهی این چاه حاکی از این بود که این چاه در مقایسه با دیگر چاههای میدان گنبدلی از فشار بالاتری برخوردار است و شرایط بهتری دارد. لذا پروژه تهیه کالا و نصب تسهیلات سرچاهی و خطوط لوله جریانی چاه توسط امور اجرایی  پروژه های شرکت نفت مناطق مرکزی ایران در تیرماه سال جاری آغاز و پس از انجام کار و ارائه گواهی بهره برداری، عملیات راه اندازی توسط کارکنان شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق انجام و در تاریخ 96/10/17 چاه با دبی تقریبا 0/2 میلیون متر مکعب در روز در مدار تولید قرار گرفت .

لازم به ذکر است که توان تولید این چاه در حال حاضر حدود 0/45 میلیون متر مکعب در روز است که با توجه به برنامه تولید و تامین گاز مورد نیاز برای خوراک واحد نمزدایی گنبدلی این میزان قابل تامین خواهد بود.

 

 

 

 

 
امتیاز:  0

East Oil & Gas Production Company Copyright 2016 ©