تاریخ: 1398/03/03
امام علی علیه السلام : اُحْصُدِ الشَّرَّ مِنْ صَدْرِ غَيْرِكَ بِقَلْعِهِ مِنْ صَدْرِكَ؛ با ريشه كن كردن بدى از سينه خود، بدى را از سينه ديگران، بيرون كن!
 
نشست مدیران ارشد شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق با کارکنان منطقه عملیاتی خانگیران
تاریخ:1397/12/21

نشست مدیران ارشد شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق با کارکنان منطقه عملیاتی خانگیران

به گزارش روابط عمومي مهندس محمدی مدير عامل و ساير مديران ارشد شركت بهره برداري نفت و گاز شرق با کارکنان منطقه عملیاتی خانگیران ديدار و به بحث و بررسي مسائل و مشكلات آن ها پرداختند.

مهندس محمدی با بيان اينكه تولید و تامین گاز استان های شمالی در شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق دارای اهمیت خاصی برای کشور است، گفت: با توجه به موقعیت خاص اين منطقه، حفظ سرمایه های انسانی و همچنین لزوم رسیدگی به نیازهای کارکنان بسیار حائز اهمیت است.

وي در پايان با قدرداني از زحمات  و تلاش های بی وقفه همه كاركنان ستادي و عملیاتی بر تلاش در جهت رفع مسائل مطرح شده تاكيد كرد.

در مبنای این گزارش در اين نشست صميمي پرسنل واحدهای مختلف  مشکلات و مسائل خود را مطرح کردند که عمده این مشکلات در حوزه های اجتماعی، کاری، رفاهی، ورزشی و ... بود.

 

 
امتیاز:  0

East Oil & Gas Production Company Copyright 2016 ©