تاریخ: 1398/05/26
امام علی علیه السلام : اُحْصُدِ الشَّرَّ مِنْ صَدْرِ غَيْرِكَ بِقَلْعِهِ مِنْ صَدْرِكَ؛ با ريشه كن كردن بدى از سينه خود، بدى را از سينه ديگران، بيرون كن!
 
مراسم معارفه رؤسای برنامه ریزی و مهندسی سیستم و بهره وری شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق برگزار شد
تاریخ:1398/02/24

مراسم معارفه رؤسای برنامه ریزی و مهندسی سیستم و بهره وری شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق برگزار شد

به گزارش روابط عمومی، مراسم معارفه رؤسای برنامه ریزی و مهندسی سیستم ها و بهره وری شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق برگزار شد.

در این مراسم مهندس جعفر سلیمانی به عنوان رئیس برنامه ریزی و مهندس محمدناصر نام آور به عنوان رئیس مهندسی سیستم ها و بهره وری منصوب گردیدند.

 

 
امتیاز:  0

East Oil & Gas Production Company Copyright 2016 ©