تاریخ: 1399/03/14
امام علی علیه السلام : اُحْصُدِ الشَّرَّ مِنْ صَدْرِ غَيْرِكَ بِقَلْعِهِ مِنْ صَدْرِكَ؛ با ريشه كن كردن بدى از سينه خود، بدى را از سينه ديگران، بيرون كن!
 
مراسم معارفه مشاور مدیرعامل در امور بانوان شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق برگزار شد
تاریخ:1398/02/24

مراسم معارفه مشاور مدیرعامل در امور بانوان شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق برگزار شد

به گزارش روابط عمومی، مراسم معارفه مشاور مدیرعامل در امور بانوان شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق برگزار شد.

در این مراسم مهندس ذبیحی به عنوان مشاور مدیرعامل در امور بانوان منصوب گردید و از زحمات مهندس کشوری طی مدت تصدی در این سمت تقدیر و تشکر بعمل آمد.

 

 

 
امتیاز:  0

East Oil & Gas Production Company Copyright 2015 ©