تاریخ: ۱۴۰۱/۰۵/۱۸
امام علی علیه السلام : اُحْصُدِ الشَّرَّ مِنْ صَدْرِ غَيْرِكَ بِقَلْعِهِ مِنْ صَدْرِكَ؛ با ريشه كن كردن بدى از سينه خود، بدى را از سينه ديگران، بيرون كن!
 
گزارش خبری تعمیرات اساسی مرکز اندازه گیری خانگیران در سال 1400
تاریخ:1400-11-06

 

 

گزارش خبری تعمیرات اساسی مرکز اندازه گیری خانگیران در سال 1400

 

East Oil & Gas Production Company Copyright 2015 ©