تاریخ: 1397/07/03
امام علی علیه السلام : اُحْصُدِ الشَّرَّ مِنْ صَدْرِ غَيْرِكَ بِقَلْعِهِ مِنْ صَدْرِكَ؛ با ريشه كن كردن بدى از سينه خود، بدى را از سينه ديگران، بيرون كن!
 
تداوم تولید روزانه 43 میلیون متر مکعب گاز در شرق کشور
تاریخ:1394-10-10

 

East Oil & Gas Production Company Copyright 2016 ©