تاریخ: 1398/06/27
امام علی علیه السلام : اُحْصُدِ الشَّرَّ مِنْ صَدْرِ غَيْرِكَ بِقَلْعِهِ مِنْ صَدْرِكَ؛ با ريشه كن كردن بدى از سينه خود، بدى را از سينه ديگران، بيرون كن!
 
مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران
تاریخ:1398-05-14

مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران

نمایش فیلم

East Oil & Gas Production Company Copyright 2016 ©