تاریخ: 1398/12/06
امام علی علیه السلام : اُحْصُدِ الشَّرَّ مِنْ صَدْرِ غَيْرِكَ بِقَلْعِهِ مِنْ صَدْرِكَ؛ با ريشه كن كردن بدى از سينه خود، بدى را از سينه ديگران، بيرون كن!
 
در روزهای سرد و برفی زمستان، نفت و گاز شرق آماده تر از همیشه
تاریخ:1398-10-30

مصاحبه مدیرعامل: در روزهای سرد و برفی زمستان، نفت و گاز شرق آماده تر از همیشه

 

مصاحبه مهندس حاتمی مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

مصاحبه مهندس محمدی مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق

 

East Oil & Gas Production Company Copyright 2015 ©